PSYKOLOGISK SAMTALETERAPI

Woman psychologist filling in card of her patient

Vi tilbyr psykologisk samtaleterapi (utredning og behandling) for psykiske lidelser som angst, depresjon og andre akutte og vedvarende psykiske tilstander. Våre terapeuter benytter seg av erfaring og forskning om hvordan ulike tilstander behandles på en empatisk og effektiv måte. Du trenger ikke henvisning fra lege og du får raskt tilbud om hjelp og oppfølging.

Eksempler på tilstander våre psykologer kan tilby utredning og behandling innen:
• Stress (ubehagelige tanker, følelser og kroppslige reaksjoner)
• Kriser (livskriser, arbeidsrelaterte kriser)
• Angst (generalisert angst, tvangslidelse, panikkangst)
• Depresjon (negative tanker og opplevelser som vedvarer)
• Kombinasjon av flere typer lidelser og symptomer
• Samlivs- og relasjonsproblematikk

Dersom du har en psykisk lidelse vi ikke kan tilby behandling for på grunn av kompleksitet eller omfang hjelper vi deg med informasjon om hvordan du kan få behandling gjennom det offentlige, for eksempel hos lege, avtalespesialist eller på distriktspsykiatrisk poliklinikk eller ved psykiatrisk sykehus.

Varighet av behandling

Det er du sammen med behandler som bestemmer hvor lenge du vil gå i samtaleterapi. Vi anbefaler å begynne med en time, og så vurderer vi hvor stort behovet er sammen med deg.

For mindre omfattende lidelser kan det være nok med 1-5 timer, eventuelt 10-12 timer der det antas å gi bedre effekt. Mer omfattende lidelser kan kreve rundt 20-25 timer. Vi tilbyr normalt ikke lengre behandlingsforløp enn dette.

Vi er tilgjengelige for deg om du etter et behandlingsforløp skulle ha behov for en støttesamtale innen samme eller annen problematikk. Det kan være gunstig ettersom din historikk er kjent for psykologen du har gått til.

holde_hender

mindsahead_glassescropped

Type behandling

Dersom du kjenner til ulike behandlingsmetoder og ønsker en psykolog med særlig kompetanse innen det kan du være spørre om for få for eksempel korttids- psykodynamisk terapi, mentaliseringsbasert terapi (MBT), kognitiv atferdsterapi (CBT), eller acceptance- and commitment therapy (ACT).

Vi jobber alle ut fra nyere praksis og forskning innen disse terapitradisjonene og det finnes en del felles elementer som er viktige, som for eksempel å vektlegge alliansen mellom terapeut og klient, samt å forankre terapien i opplevde tanker, følelser og kroppslige opplevelser i nået, med fokus på å hjelpe klienten i retning av en ønsket fremtid.

Våre psykologer bruker evalueringsskjemaer for å vurdere tilstanden din samt relasjonen til behandleren ved oppstart, midt i forløpet og ved avslutning. Vi bruker også andre diagnostiske metoder og tester ved behov for dette i samråd med deg.

Timepris og andre vilkår

Timepisen vår er per 01.01.2023 NOK 1560,- for en behandlingstime på 45 minutter. Du kan betale i forkant eller innen 14 dager etter timen.

En time kan avbestilles inntil 48 timer før avtalt tid på sms, telefon eller mail til psykologen. Ved sykdom er det 24 timers avbestillingsfrist. Dersom du må avbestille timen etter dette må du betale vanlig timepris.

Du har rett til faglig forsvarlig behandling og at forløpet journalføres. Du har også rett til utskrift av journal ved forespørsel om det. Psykologen er omfattet av fagansvarsforsikring samt norsk pasientskadeerstatning (NPE).

I mange tilfeller kan det være mulig å få psykologhjelp hos oss dekket gjennom forsikring eller arbeidsgiver. Kontakt i så tilfelle forsikringsselskap eller arbeidsgiveren slik at vi får gjort en avtale om pris og omfang samt dokumentasjon.