PSYKOLOGISK COACHING

A high-angle view of a businessman and a businesswoman sitting in the office building lobby and using a digital tablet

Vi tilbyr psykologisk coaching for å fremme personlig utvikling og vekst innen en rekke temaer som selvfølelse, prestasjonsheving og stressmestring for private samt for ansatte i ulike virksomheter. Våre terapeuter bruker ulike metoder og verktøy som er forankret i positiv psykologi, samt relevant erfaring og forskning.

Eksempler på temaer for psykologisk coaching:

  • Selvfølelse
  • Prestasjonsheving
  • Stressmestring
  • Konflikthåndtering
  • Balanse mellom jobb og fritid
  • Selvledelse og ledelse av andre

Dette er ikke en uttømmende liste av temaer, og vi legger opp til at du og din coach blir enige om hvilket tema dere skal ta opp samt hvilke mål dere har for coachingen.

Typer coaching

Vi tilbyr coaching med utgangspunkt i positiv psykologi, det vil si at vi jobber med å hjelpe deg å få frem, aktivere og bruke dine ressurser og sterke sider for å oppnå dine mål.

Vi bygger videre på verktøy og metoder innen kognitiv atferdsterapi og acceptance- and commitment terapi som  er effektive også i en ikke-klinisk sammenheng.

Vi velger tilnærming i samarbeid med deg som vi mener kan ha god effekt for å oppnå dine mål. Utgangspunktet er at vi har har erfaringsbasert grunnlag eller har finner lovende forskning som støtter det.

Forskjell på vår og annen coaching

Våre coacher er psykologer og benytter seg av den samlede faglige kompetansen sin når det samarbeider med deg om å nå dine coachingmål. Du kan være trygg på at coachingen vi tilbyr vil bidra til personlig utvikling og vekst.

Ikke all coaching som tilbys i dag  er forankret faglig i relevant praksis og forskning. Vi gjennomfører ikke coaching vi kjenner til at kan ha omfattende negativ konsevenser for klienter.

I noen tilfeller vil psykologen kunne hjelpe hjelpe deg med å vurdere om du kan ha behov for helsehjelp, noe andre som kaller seg coach ikke  har kompetanse til å vurdere.

calm woman meditating reciving power by light

fredriksbilde_edited

Hvor lenge går man i coaching?

Det er du som bestemmer hvor lenge du vilha coaching. Vi anbefaler å begynne med en time, og vi vurderer deretter hvor stort behovet ditt er sammen med deg. Det kan være nok med 5-10 timer men vi tilbyr også rundt 20-25 timer.

Vi er tilgjengelige for deg om du etter coachingen skulle ha behov for en støttesamtale innen samme eller et annet teama. Det kan være gunstig ettersom din historikk er kjent for psykologen du har gått hatt coaching hos.

Timepriser og andre vilkår

Våre coachingtimer er på 45 minutter og koster NOK 1560 ,- og er å regne som forebyggende og helsefremmende og er derfor ikke MVA-pliktig.

En time kan avbestilles inntil 48 timer før avtalt tid på sms, telefon eller mail til psykologen. Ved sykdom er det 24 timers avbestillingsfrist. Dersom du må avbestille timen etter dette må du  betale vanlig timepris.

Det er mulig å få coaching hos oss dekket gjennom arbeidsgiver dersom arbeidsgiver ønsker å tilby deg det. Be i så tilfelle arbeidsgiveren om å kontakte oss slik at vi får gjort en avtale med deg og arbeidsgiver om pris og omfang samt dokumentasjon.