VEILEDNINGSTJENESTER

Birds on sky , growth development concept

Vi tilbyr veiledning til helsepersonell i grupper og individuelt. Vi har lang erfaring med veiledning av psykologer i spesialisering, for behandlingsteam og for ansatte i førstelinjenesten. Våre medarbeidere tilbyr også veiledning til avdelinger eller team med fokus på utvikling av behandlingsprogrammer eller behandlingsprosesser.

Eksempler på temaer vi kan bistå med veiledning innen:

 • Krisepsykologi og krisehåndtering på arbeidsplassen
 • Rusbehandling
 • Mentaliseringsbasert terapi
 • Motiverende Intervju (MI)
 • Stressmestring
 • Utfordrende relasjoner
 • Oppmerksomt nærvær/ Mindfullness

Type tjenester og tidsramme

Vi tilbyr veiledning der vi jobber individuelt, med team eller større grupper og organisasjoner (eksempelvis med avdelinger eller på tvers av avdelinger). De individuelle veiledningsforløpene kan også være integrert som en del av et større forløp for flere ledere eller medarbeidere.

Eksempler på forløp vi har gjennomført er veiledningsprogram for utvikling av ferdigheter innen Mentaliseringsbasert terapi (MBT), individuell og gruppe-veiledning i henhold til Norsk Psykologforenings fellesprogram og påbyggingsprogram, og SEPREP som er et toårig utdanningsprogram for ansatte som jobber med rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser.

Tidsrammen varierer og avhenger av formål og fokus for veiledningen. Varighet og frekvens avtales i en veiledningskontrakt. For veiledning av behandlingsteam eller avdelinger er det vanlig å ha månedlige heldagssamlinger. For et godt læringsutbytte for anbefaler vi en minimumsvarighet på et år. For psykologer i spesialistutdanning forholder vi oss til Norsk Psykologforenings utfyllende bestemmelser for fellesprogrammet og spesialitetene.

Vi tilbyr kurs og kompetanseutvikling innen våre kjerneområder og samarbeider også med andre for å utføre tjenester tilpasset ulike behov hos våre klienter og kunder.

Eksempler på temaer vi kan bistå med kurs- og kompetanseheving innen:

 • Oppfølging av ledere og ansatte i forbindelse med kriser
 • Mindfulness og fremtidsvalg
 • Stressmestring
 • Personlighetsforstyrrelser: Hvordan forstå og hvordan hjelpe?
 • Ruslidelse og avhengighet
 • Mentaliseringsbasert terapi
 • Motiverende intervju (MI)
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Egenomsorg for ansatte i hjelpeyrker
 • Psykoedukasjon (informasjon om psykiske lidelser, selvhjelp og behandling)
College students solving problem

woods_with_white_overlay

Priser og andre vilkår

Våre priser beregnes på arrangements- eller prosjektbasis og i noen tilfeller basert på timepris. Tjenestene vil være MVA-pliktige om de ikke er å anse som helsetjenester eller undervisning.

Ved reiser faktureres reiser etter egen sats og reisegodtgjørelse i henhold statens regulativ. Reiser og tjenester offshore og utenlands omfattes av egen avtale med kunde.
Et arrangement eller prosjekt vil være bindende etter at tilbud er signert, og fristen settes til to uker fra tilbudet gis dersom ikke annet er avtalt. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje innen 14 arbeidsdager etter at tjenesten er utført.
Alle opplysninger om våre klienter og kunder behandles med stor varsomhet og konfidensialitet der dette er avtalt eller fremstår som nødvendig.

Lokaler

MindsAhead holder til i sentrale lokaler i Bergen i Sandviksveien 110, Inngang B, 5035 Bergen. Våre lokaler ligger i 3. etasje. Inngangen er skiltet, og vi har samtalerom, venterom og toaletter like ved siden av hverandre. Vi har også gruppe- og konferanserom.

Dersom dere ønsker det kan vi tilby våre tjenester hos dere hvis lokalene er egnede.