KURS & KOMPETANSE

ha%c2%a5nd_foran_folk

Vi tilbyr kurs og kompetanseutvikling innen våre kjerneområder og samarbeider også med andre for å utføre tjenester tilpasset ulike behov hos våre klienter og kunder. Vi bruker erfaring og forskning innen psykologi ved utforming av disse tjenestene.

Eksempler på temaer vi kan bistå med kurs- og kompetanseheving innen:

  • Stressmestring
  • Krisepsykologi
  • Ruslidelse og rusbehandling
  • Personlighetsforstyrrelser: Hvordan forstå og hvordan behandle?
  • Forebygging av «Burnout» og «Compassion fatigue»
  • Motiverende intervju (MI)
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
  • Mindfulness og commitment (tilstedeværelse og fremtidsvalg)

Type kurs og kompetanse og tidsramme

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for individer, team eller større grupper og organisasjoner (for eksempel avdelinger eller på tvers av avdelinger).

Vi har for det meste skreddersydde kurs for private eller offentlige aktører, men arrangerer også åpne kurs innimellom. Disse annonseres på nettsiden, Facebooksiden vår og LinkedIn samt andre steder.

Kurs- og kompetansehevingsforløp har ulik varighet avhengig av tematikk og omfang.

stoler

books_edited

Priser og andre vilkår

Våre priser beregnes ut fra en priskalkyle på arrangements- eller prosjektbasis i form av deltakeravgift, og i noen tilfeller basert på timepris.

Ved reiser faktureres reiser etter egen sats og reisegodtgjørelse i henhold statens regulativ. Reiser og tjenester offshore og utenlands omfattes av egen avtale med kunde.

Et kurs eller annet arrangement vil være bindende etter at tilbud er signert, og fristen settes til to uker fra tilbudet gis dersom ikke annet er avtalt. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje innen 14 arbeidsdager etter at tjenesten er utført.

Alle opplysninger om våre klienter og kunder behandles med stor varsomhet og konfidensialitet der dette er avtalt eller fremstår som nødvendig.

Lokaler

MindsAhead holder til i sentrale lokaler i Bergen i Sandviksveien 110, Inngang B, 5035 Bergen. Våre lokaler ligger i 3. etasje. Inngangen er skiltet, og vi har samtalerom, venterom og toaletter like ved siden av hverandre. Vi har også gruppe- og konferanserom.

Dersom dere ønsker det kan vi tilby våre tjenester hos dere dersom lokalene er egnede. Vi har også arrangementer for eksempel på Litteraturhuset i Bergen og i Oslo.