Katharina T. E.  Morken er psykologspesialist hos MindsAhead AS.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen (2008) og har en doktorgrad fra UIB (oktober 2018) ved Institutt for klinisk psykologi. I doktorgraden har jeg forsket på effekten av Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for kvinnelige pasienter med komorbide lidelser. Jeg har også en spesialitet i klinisk psykologi (2013) fra Norsk psykologforening.

Jeg har erfaring fra å jobbe med ungdom og voksne som har sammensatte psykiske lidelser og rusproblemer. Jeg har også erfaring fra sengepost på DPS. Kompetansen min er knyttet til utredning av psykiske lidelser, traumebehandling, arbeid med følelsesbevissthet og hvordan håndtere mellommenneskelige relasjoner.

Hos MindsAhead tilbyr jeg korttidsbehandling med opptil 10 timers terapiforløp. Jeg gjennomfører også utredning, spesialistuttalelser og sakkyndighetsvurderinger. Veiledning og kurs innen klinisk psykologi gis på forespørsel.

Mobil: +4794807984