Fredrik Sylvester Jensen er psykologspesialist og fagleder hos MindsAhead AS.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen (2005) og er spesialistutdannet gjennom Psykologforeningen (2010).

Min erfaring er fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og voksen psykiatrisk helsetjeneste, rusbehandling, krisepsykologi, utredning av psykiske lidelser, samt veiledning og kursing. Jeg har særlig kompetanse innen mentaliseringsbasert terapi (MBT), er MBT-terapeut med erfaring som teamleder og gruppeveileder.

Jeg tar imot klienter for psykologiske støttesamtaler, terapi, utredning og behandling en dag i uken.  Jeg kan tilby individuell veiledning og gruppeveiledning samt kurs og kompetanse etter nærmere avtale.

Videre er jeg faglig leder for klinisk arbeid hos oss. Ta kontakt om du har faglige spørsmål eller ønsker en utredning som krever spesialistkompetanse, som ADHD, PTSD eller andre tilstander

Mobil: +4799257363 (ikke tilgjengelig på dagtid, kontakt da daglig leder Synnøve Nesse på mobil +47 90555252)