Psykologisk samtaleterapi

Vi tilbyr psykologisk samtaleterapi (utrening og behandling) for psykiske lidelser som angst, depresjon og andre akutte og vedvarende psykiske tilstander. Våre terapeuter benytter seg av erfaring og forskning om hvordan ulike tilstander behandles på en empatisk og effektiv måte. Du trenger ikke henvisning fra lege og du får raskt tilbud om hjelp og oppfølging.

Eksempler på tilstander våre psykologer kan tilby samtaleterapi (herunder utredning og behandling) innen.

  • Stress (ubehagelige tanker, følelser og kroppslige reaksjoner)
  • Akutt krise (livskriser, arbeidsrelaterte kriser)
  • Angst (generalisert angst, tvangslidelse, panikkangst)
  • Depresjon (negative tanker og opplevelser som vedvarer)
  • Bipolaritet (angst og depresjon vekselvis eller samtidig)
  • Komorbide lidelser (kombinasjon av flere typer symptomer)
  • Personlighetsforstyrrelser

Dersom du har en psykisk lidelse vi ikke kan tilby behandling for på grunn av kompleksitet eller omfang hjelper vi deg med informasjon om hvordan du kan få behandling gjennom det offentlige, for eksempel hos lege, avtalespesialist eller på distriktspsykiatrisk poliklinikk eller ved psykiatrisk sykehus.

Videre ser vi noen ganger at det klienter søker hjelp for ikke omfattes av helsepersonnelloven og vi kan da tilby coaching i stedet dersom det er ønskelig.

Varighet av behandling

Det er du som bestemmer hvor lenge du vil gå i samtaleterapi. Vi anbefaler å begynne med en time, og vi vurderer deretter hvor stort behovet ditt er sammen med deg.

For mindre omfattende lidelser kan det være nok med 1-5 timer, eventuelt 10-12 timer dersom det antas å gå bedre effekt. Mer omfattende lidelser kan kreve rundt 20-25 timer. Vi tilbyr normalt ikke lengre behandlingsforløp enn dette.

Vi er tilgjengelige for deg om du etter et behandlingsforløp skulle ha behov for en støttesamtale innen samme eller annen problematikk. Det kan være gunstig ettersom din historikk er kjent for psykologen du har gått til.

Type behandling

Dersom du kjenner til ulike behandlingsmetoder og ønsker en psykolog med særlig kompetanse innen det kan du være spørre om for få for eksempel psykodynamisk terapi, kognitiv atferdsterapi (CBT), mentaliseringsbasert terapi (MBT), eller acceptance- and commitment therapy (ACT).

Vi jobber alle ut fra nyere praksis og forskning innen disse terapitradisjonene og det finnes en del felles elementer som er viktige, som for eksempel å vektlegge alliansen mellom terapeut og klient, samt å forankre terapien i opplevde tanker, følelser og kroppslige opplevelser i nået, med fokus på å hjelpe klienten i retning av en ønsket fremtid.

Våre psykologer bruker egne evalueringsskjemaer for å vurdere tilstanden din samt relasjonen til behandleren ved oppstart, midt i forløpet og ved avslutning. Vi bruker også andre diagnostiske metoder og tester ved behov for dette i samråd med deg.

Timepris og andre vilkår

Timepisen vår er per 01.10.2016 NOK 1250,- for en behandlingstime på 45 minutter. Tjenesten er ikke MVA-pliktig og du kan betale i forkant eller innen 14 dager etter timen.

Du har rett til faglig forsvarlig behandling og at forløpet journalføres. Du har også rett til utskrift av journal ved forespørsel om det. Psykologen er omfattet av fagansvarsforsikring samt norsk pasientskadeerstaning (NPE).

En time kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt tid på sms, telefon eller mail til psykologen. Dersom du må avbestille timen etter dette må du likevel betale vanlig timepris for tjenesten.

Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle være fornøyd med behandlingen kan du formidle dette til psykologen din eller til MindsAhead AS sin daglige leder Synnøve Nesse som kan nås på email sne@mindsahead.no eller mobil +4790555252. Vi vil forsøke å møte dine ønsker og behov så godt vi kan.

Du kan også kontakte psykologforeningen (www.psykologforeningen.no) dersom du trenger råd og veiledning rundt hvordan du skal gå frem for eksempel ved en eventuell klage.

I noen tilfeller kan det være mulig å få psykologhjelp hos oss dekket gjennom arbeidsgiver. Be i så tilfelle arbeidsgiveren om å kontakte oss slik at vi får gjort en avtale med deg og arbeidsgiver om pris og omfang samt dokumentasjon.

Comments are closed.