Ledelse- og organisasjons utvikling

Vi tilbyr ledelses- og organisasjonsutvikling på alle nivåer i offentlige og kommersielle virksomhet fra styre- til førstelinjenivå. Vi har en erfarings- og forskningsbasert tilnærming til hvordan ledere og organisasjoner kan utvikles og forbedres, med særlig kompetanse innen krise- og endringsledelse.

  • Ledertrening og utvikling
  • Selvledelse og teamledelse
  • Rekruttering og seleksjon
  • Organsiasjonsutvikling
  • Kriseledelse i team og temporære organisasjoner
  • Endringsledelse
  • Mentaliseringsbasert tilnærming til ledelse
  • Ledelse forankret i tilstedeværelse og fremtidsfokus

Comments are closed.