Psykologisk Coaching

Vi tilbyr psykologisk coaching for å fremme personlig utvikling og vekst innen en rekke temaer som selvfølelse, prestasjonsheving og stressmestring for private samt for ansatte i ulike virksomheter. Våre terapeuter bruker ulike metoder og verktøy som er forankret i psykologisk praksis, erfaring og forskning.

Eksempler på temaer for psykologisk coaching

  • Selvfølelse
  • Prestasjonsheving
  • Stressmestring
  • Konflikthåndtering
  • Balanse mellom jobb og fritid
  • Selvledelse og ledelse av andre

Dette er ikke en uttømmende liste av temaer, og vi legger opp til at du og din coach blir enige om hvilket tema dere skal ta opp samt hvilke mål dere har for coachingen.

Vi opplever noen ganger at det klienter søker hjelp for kan omfattes av helsepersonnelloven og vi kan da tilby psykologisk samtaleterapi eller hjelp til å få støtte gjennom det offentlige i stedet om ønskelig.

Typer coaching

Vi tilbyr coaching med utgangspunkt i positiv psykologi, det vil si at vi jobber med å hjelpe deg å få frem, aktivere og bruke dine ressurser og sterke sider for å oppnå dine mål.

Vi bygger videre på verktøy og metoder innen kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, acceptance- and commitment terapi som benyttes og være effektive i en ikke-klinisk sammenheng.

Vi åpner også for å prøve spesielle tilnærminger i samarbeid med deg som vi mener kan ha god effekt for å oppnå dine mål. Utgangspunktet er at vi har har erfaringsbasert grunnlag eller har finner lovende men ikke nødvendigvis omfattende dokumentert forskning som støtter det.

Forskjell på vår og annen coaching

Våre coacher er psykologer og benytter seg av den samlede faglige kompetansen sin når det samarbeider med deg om å nå dine coachingmål.

Det er dessverre Ikke all coaching som tilbys i dag som er forankret faglig i relevant praksis og forskning. Vi gjennomfører ikke coaching som er dokumentert som ikke evidens-baserte eller med omfattende negativ konsevenser for klienter.

I noen tilfeller vil psykologen kunne hjelpe hjelpe deg med å vurdere om du kan ha behov for helsehjelp i forbindelse med temaene du tar opp, noe andre som kaller seg coach ikke alltid har kompetanse til å vurdere.

Vi anser at du kan være trygg på at coachingen vi tilbyr vil bidra til personlig utvikling og vekst.

Hvor lenge går man i coaching?

Det er du som bestemmer hvor lenge du vilha coaching. Vi anbefaler å begynne med en time, og vi vurderer deretter hvor stort behovet ditt er sammen med deg. Det kan være nok med 5-10 timer men vi tilbyr også rundt 20-25 timer.

Vi er tilgjengelige for deg om du etter coachingen skulle ha behov for en støttesamtale innen samme eller et annet teama. Det kan være gunstig ettersom din historikk er kjent for psykologen du har gått hatt coaching hos.

Timepriser og andre vilkår

Våre coachingtimer er på 45 minutter og koster NOK 1250 og utover dette tilkommer merverdiagift (MVA) på 25 %. Det vil si at en time i praksis koster ca NOK 1550 ,-. Vi gjør oppmerksom på at det kan gi fratrekk for MVA dersom coachingen betales av et selskap eller en arbeidsgiver

Det er mulig å få coaching hos oss dekket gjennom arbeidsgiver dersom øsarbeidsgiver ønsker å tilby deg det. Be i så tilfelle arbeidsgiveren om å kontakte oss slik at vi får gjort en avtale med deg og arbeidsgiver om pris og omfang samt dokumentasjon.

En time kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt tid på sms, telefon eller mail til psykologen. Dersom du må avbestille timen etter dette må du likevel betale vanlig timepris for tjenesten.

Dersom du av en eller annen grunn ikke skulle være fornøyd med coachingen kan du formidle dette til psykologen din eller til MindsAhead AS sin daglige leder Synnøve Nesse som kan nås på email sne@mindsahead.no eller mobil +4790555252. Vi vil forsøke å møte dine ønsker og behov så godt vi kan.

Dersom du ønsker å undersøke mer rundt coaching og for eksempel lurer på hvordan du kan gå frem ved en eventuell klage på tjenesten kan du kontakte Psykologforeningen (www.psykologforeningen eningen.no) eller Forbrukerrådet www.forbrukerådet.no for å høre hvordan du kan gå frem.

Comments are closed.