PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER, RUS OG MENTALISERING

Sinnrik på Schizofrenidagene: Personlighetsforstyrrelser, rus og mentalisering

MBT-RUS, Mentaliseringsbasert terapi for samtidig personlighetsforstyrrelse og ruslidelse, var tema for et av miniseminarene under Schizofrenidagene i Stavanger 9.—11. november 2022. Foredragsholderne Katharina Morken og Morten Øvrebø besøkte oss i studio og fortalte mer om sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser og ruslidelser, og hvordan mentaliseringsbasert terapi kan fungere for pasienter som sliter med disse to utfordringene.

Sinnrik på Schizofrenidagene: Personlighetsforstyrrelser, rus og mentalisering | Pokket

Comments are closed.