Hva kan vi lære fra kriseledelse om endringsledelse?

Fagfellevurdert forskningsartikkel MAGMA nr 7 2015

Hva kan vi lære fra kriseledelse om endringsledelse?

Synnøve Nesse

I denne artikkelen ser jeg på hva vi kan lære om planlagt endring i lys av erfaringer fra ledelse under en krise. Mens endringslitteraturen har fokusert på at ledelsen må etablere «kriseoppfattelse» forut for endringer for å mobilisere organisasjonens krefter, har litteraturen i liten grad gjort nytte av erfaringer fra kriseledelse underveis i forbindelse med endring. Funnene i denne studien viser at man i en usikker og tvetydig kriseledelseskontekst ser ut til å dra nytte av uformell, fremvoksende ledelse og et tett og dynamisk samspill mellom den midlertidige kriseorganisasjonen og den permanente organisasjonen. Det foreslås at man kan trekke på denne erfaringen i forbindelse med endring og i større grad benytte planlagt improvisasjon underveis, både når det gjelder ledelse og samspill, for å skape endringskapasitet. Artikkelen er basert på observasjoner og intervjuer av Statoils kriseledelse i Stavanger under terrorangrepet på joint-venture anlegget i In Amenas, Algerie i januar i 2013.

Les mer… https://www.magma.no/hva-kan-vi-lare-fra-kriseledelse-om-endringsledelse