Først må det gå galt

Når bedrifter forbereder seg på kriser, roter de det til med tykkere planverk og enkelttiltak. De glemmer det viktigste: Ledelsens evne til takle det utenkelige — allerede i dag.

Innsikt BT 20.04.2016

Synnøve Nesse

Les mer… http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Forst-ma-det-ga-galt-276197b.html