Erna, er du beredt?

Vi vet ikke når det smeller i Norge neste gang. Det vi trenger er en aktiv og praktisk beredskapspolitikk som fokuserer på handling.

Kronikk BT 22.08.2015

Synnøve Nesse

Les mer… http://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Erna_-er-du-beredt-290598b.html