OM OSS

Forankring i nået - fokus på fremtiden

stocksnap_prqvlfbst1

 

HVEM ER VI?

MindsAhead AS tilbyr psykologtjenester som skal gi utvikling og vekst der våre pasienter, klienter og kunder har behov for det. Vi leverer tjenester innen fire områder: Psykologisk samtaleterapi (utredning og behandling), psykologisk coaching, veiledningstjenester, samt kurs og kompetanse.

EMPATI, FLEKSIBILITET OG EFFEKTIVITET

Vi møter våre klienter og kunder med empati, fleksibilitet samt evidens- og erfaringsbaserte tjenester. Det er viktig for oss å etablere gode og trygge relasjoner, tilpasse tjenestene ut fra behov, og tilby de som kommer til oss tjenester som virker. Tjenestene kan leveres der du trenger det - hos oss i våre lokaler, gjennom videokonferanse eller hos dere.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss på epost connect@mindsahead.no eller mobil +47 90555252 for mer informasjon om oss. Media er velkommen til å kontakte oss om selskapet og aktuelle temaer.

Kompetanse

Våre tilknyttede psykologer er autorisert helsepersonell utdannet fra en institusjon godkjent i Norge. Flere er godkjente psykologspesialister gjennom Norsk psykologforening.
Vi har praktisk erfaring fra klinisk psykologi samt ledelses- og organisasjonspsykologi. Våre medarbeidere er veiledere for helsepersonell og andre fagdisipliner, samt underviser på høyskoler og universitet. Flere av de som jobber hos oss har også forskerutdannelse og/eller ledererfaring.
Når vi vi yter helsetjenester i den Europeiske Union (EU) har vi godkjenning gjennom EuroPsy-ordningen for psykologer eller psykologspesialister. Det gjennomføres jevnlig og minimum årlig felles faglig kompetanseheving og oppdatering på forskning innen våre tjenesteområder.

Tjenestekrav & betalingsvilkår

Alle som yter tjenester hos oss følger norske og internasjonale lover, forskrifter og retningslinjer samt selskapets internkontroll. Alle opplysninger om våre pasienter, klienter og kunder behandles med stor varsomhet og konfidensialitet i tråd med GDPR.

Når det gjelder tjenester som er omfattet av helsepersonell-loven må psykologene jobbe evidens- og erfaringsbasert samt føre journal i journalsystem når dette kreves. Det sikrer faglig forsvarlighet, dokumentasjon av behandlingsforløpet, taushetsplikt og konfidensialitet rundt pasient- og klientopplysninger.

Betaling skal skje umiddelbart og senest innen 14 arbeidsdager i henhold til gjeldende prisliste eller tilbud akseptert av kunde om ikke annet er avtalt. Reiser faktureres etter egen sats og reisegodtgjørelse i henhold statens regulativ. Reiser og tjenester offshore og utenlands omfattes av egen avtale med kunde.

Forsikringer og Medlemskap

Våre psykologer er medlemmer i enten Psykologforeningen eller Psykologforbundet. Alle har fagsansvarforsikring og er omfattet av MindsAhead sitt medlemsskap i forsikringsordningen for Pasientskadeerstatning (NPE).

Andre medlemsskap inkluderer American Psychlogical Assosiation (APA),  Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), og European Work & Organizational Psychology (EAWOP) og Academy of Management (AOM) samt ECONA.

Selskapsinformsajon og Samarbeidspartnere

MindsAhead AS er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 817818862 . Selskapet er heleid av Synnøve Nesse som er styreleder og daglig leder. Regnskap føres av Landås Økonomi og Regnskap AS. Selskapet er ikke pliktig til å ha revisor.  Den Norske Bank (DnB) er selskapets bankforbindelse.

MindsAhead AS samarbeider med flere andre aktører i og inngår etter nærmere avtale partnerskap med andre. Dette er typisk andre leverandører av helse-, undervisning og forsikringstjenester. Vi leverer tjenester til privatpersoner, offentlige og kommersielle aktører. Våre kunder er konfidensielle, men vi kan oppgi referanser ved forespørsel.