Uten indre agens – Hvordan opplever kvinnelige pasienter med personlighets forstyrrelse og ruslidelse sine psykologiske vansker?

Problemstilling: Hvordan er det å leve med alvorlig personlighetsforstyrrelse og komorbid ruslidelse; hvordan beskriver og opplever pasientene sine egne psykologiske vansker? Hvordan beskriver og opplever pasientene sin egen rus- bruk og årsaken til at de ruser seg? Utvalg: Semi-strukturerte kvalitative intervju ble gjennomført med 13 kvinnelige pasienter med komorbid personlighetsforstyrrelse og ruslidelser to år etter fullført mentaliseringsbasert terapi (MBT).Metode: Kvalitative intervjuer ble analysert med tematisk analyse innen- for en hermeneutisk-fenomenologisk epistemologi. Resultater: Følgende tema ble funnet: ”Jeg bare gjør det”, ”Jeg er for mye”, ”Jeg er fæl”, ”Jeg er redd andre”, og ”Jeg ruser meg for å holde ut”.

Les mer...http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2018/06/Matrix_1_2018_UtenIndreAgens.pdf

Comments are closed.