Rekruttering, seleksjon og utvikling av kriseledelseskompetanse

Hvordan bygger man kriseledelseskompetanse? I denne artikkelen presenterer jeg tre perspektiver på hva effektiv kriseledelse er, og integrerer dem med tanke på rekruttering, seleksjon og utvikling av ledere. Dernest introduserer jeg et fjerde perspektiv og ser på hvordan organisasjoner kan gå frem for å bygge systemisk kompetanse innen kriseledelse. Tradisjonelt har mange forstått kriseledelse på to måter, enten som en personlig egenskap og noe man er født til, eller som en variant av generell ledelse. Denne forståelsen kan lede til at virksomheter overlater til tilfeldighetene både hvem som blir ledere under kriser, så vel som utvikling av kriseledere. Det er ikke bare i strid med forskning på området om hva effektiv kriseledelse er, det er også uetisk med tanke på de enorme konsekvensene manglende kompetanse kan få for kriserammede. Et systemisk perspektiv innebærer at man rekrutterer, selekterer og trener kriseledere ut fra en helhetlig forståelse av hvilken kompetanse virksomheter trenger under kriser. Artikkelen er ment å gi et overblikk over fagfeltet samt praktiske råd til ledere som har ansvar for å utvikle slik kompetanse, som administrerende direktører, HR- og HMS-ledere.

Fagfellevurdert forskningsartikkel MAGMA nr 5 2016

Synnøve Nesse

Les mer… https://www.magma.no/et-helhetlig-perspektiv-pa-rekruttering-seleksjon-og-utvikling-av-kriseledelseskompetanse

Comments are closed.