Perspektiver på effektiv kriseledelse

Det er få tilfeller hvor ledelse er så avgjørende som i forbindelse med organisasjonskriser. Disse situasjonene er kjennetegnet av store konsekvenser, usikkerhet og tidspress samt at ressursene man har i det daglige, ofte ikke er tilstrekkelige. Konsekvensene av slike hendelser kan true liv og helse og miljø, og får ofte ringvirkninger for omdømme, overlevelse og omverdenen. De siste årene har vi sett flere eksempler på dette. Panama-papirenes avsløringer om uetisk pengeplassering i år, terrorangrepene rettet mot flere oljeselskaper i Algerie i 2013, atomkatastrofen i Fukushima i 2011 og oljelekkasjen i Mexicogolfen i 2010 er noen av dem. I forbindelse med disse krisene stiller mange spørsmål ved hva effektiv kriseledelse er, og hvordan man kan forebygge og håndtere kriser mer effektivt i fremtiden. I denne utgaven av Magma setter jeg og mine forskerkollegaer søkelys på dette gjennom å belyse ulike perspektiver på kriseledelse.

Forskingsartikkel i Spesialnummber MAGMA nr 5 2016

Les mer… https://www.magma.no/perspektiver-pa-effektiv-kriseledelse

Comments are closed.