HVORDAN KAN LEDERE MESTRE KRISER?

Organisatoriske kriser, spesielt de av ekstrem karakter som inkluderer trusler mot overlevelse og masseskader, er dypt psykologisk utfordrende for ledere. Tidligere forskning har fokusert på effektiviteten av lederes krisehåndtering uten å fokusere på hvordan ledere håndterer sine egne krisereaksjoner. Denne studien ble utført i beredskapssentralen ved hovedkvarteret til et multinasjonalt energiselskap mens et terrorangrep pågikk i et av deres utenlandske datterselskaper. Den unike tilgangen og dataene gir innsikt i hvordan ledere reagerer på kriser og søker støtte ved å bruke ulike mestringsstrategier. Vi utvikler en trefasemodell (aksept, psykologisk fleksibilitet og engasjement) som illustrerer etableringen av et holdemiljø på stedet for å støtte ledere i å mestre sine egne stressreaksjoner under presset av en livstruende krise.

Les mer her: Coping, Not Choking, Under the Pressure of a Terrorist Attack: A Crisis Leadership Coping Model - Synnøve Nesse, Inger G. Stensaker, 2022 (sagepub.com)

Comments are closed.