HVILKEN KOMPETANSE TRENGER TOPPLEDERE FOR Å BIDRA TIL INNOVASJON?

Ledelse er avgjørende for å oppnå innovasjon, og det er på toppledernivå i etablerte virksomheter den største muligheten for å øke innovasjonskapasitet ligger. For at potensielle innovasjonsledere skal tre frem – og bli gitt lederansvar – må de oppleves som kompetente både av seg selv og av andre. For å bidra til forståelsen av hvordan innovasjonskompetanse kan utvikles, lanserer vi en modell med tre strategiske hovedområder og tilhørende kompetanser for innovasjonsledelse. Disse betegner vi som de organisatoriske kompetansene (1) strategi, (2) struktur, (3) kultur, (4) prosesser og (5) personellsammensetning, de relasjonelle kompetansene (1) agil utforsking, (2) påvirknings- og forhandlingskraft, (3) paradoksalt tankesett og (4) toleranse for emosjonell ambivalens, og de dynamiske kompetansene (1) heterarkisk ledelse, (2) kapasitetsbygging og (3) nettverksutvikling. Utvikling av disse kompetansene på toppledernivå ser ut til å være avgjørende for å lykkes med radikal innovasjon.

Les mer her: https://nye.econa.no/faglig-oppdatering/medlemsbladet-magma/3-2022/hvilken-kompetanse-trenger-toppledere-for-a-bidra-til-innovasjon/

Comments are closed.