Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/3/m/mindsahead/www/wp-content/themes/CherryFramework/includes/aq_resizer.php on line 67

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/3/m/mindsahead/www/wp-content/themes/CherryFramework/includes/aq_resizer.php on line 68

Ledelse utøves i økende grad på tvers av både organisasjons- og nasjonalkulturer. Et typisk eksempel er multinasjonale selskaper, som har eierskap i virksomheter i flere land. Et annet eksempel er når norske selskaper flytter enkelte funksjoner i verdikjeden til andre selskaper i lavkostland. Tidligere forskning viser at effektiv ledelse i slike situasjoner blant annet er knyttet til evne til å forstå og regulere egne og andres følelser. Hvilke følelser det er akseptabelt å vise – og dermed hvordan følelser reguleres – har en sammenheng med normer og verdier i organisasjons- og nasjonalkultur. I denne artikkelen utvikler vi en typologi med fire varianter av ledelse på tvers av slike grenser. Hver av disse beskriver forskjeller i organisasjons- og nasjonalkulturer med variasjon i diversitet fra lav til høy. Innenfor hver av disse kvadrantene kan vi forvente at lederne møter på ulike utfordringer og må tilpasse sin emosjonsregulering på ulike måter for å være effektive.

Forskningsartikkel i MAGMA 5/2018

les mer...https://www.magma.no/emosjonsregulering-i-ledelse-pa-tvers-av-organisatoriske-og-nasjonale-grenser

Comments are closed.