AKTUELT

Forskning

Ledelse i krisesituasjoner

Synnøve Nesse disputerer for doktorgraden ved NHH 24. mai 2017 med avhandlingen «When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Cris...

Read more

Perspektiver på effektiv kriseledelse

Det er få tilfeller hvor ledelse er så avgjørende som i forbindelse med organisasjonskriser. Disse situasjonene er kjennetegnet av store konsekvenser, usikkerhet og tidspress samt at ressursene man ha...

Read more

Presse

A-magasinet

Forsker: Under en krisesituasjon ser en ofte hvordan toppledere gir fra seg ansvar, mens uformelle ledere tar makten A-magasinet 20.07.2017 Øyvind Nordli Foto: Paul S. Amundsen / Frilans Les mer...htt...

Read more

Kriseledelse kan trenes

Toppledere oppfattes ofte som helter eller skurker når kriser rammer. I mediene ser vi dem ofte når de mislykkes, men hva sier forskning om dem som lykkes? DagensNæringsliv 20.05.2017 Synnøve Nesse Fo...

Read more

Terror krever effektiv kriseledelse

Kriseledelse under et terrorangrep er mer preget av improvisert ledelse enn hierarkisk kommando. BT Debatt 24. mai 2017 SYNNØVE NESSE FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN Les mer...https://www.bt.no/btmenin...

Read more

Misbruk handler om tilknytning

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en kortsiktig løsning for rusmisbrukere. Kronikk BT 08.09.2016 Fredrik Sylvester Jensen Les mer… http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Misbruk-handler-om-tilkn...

Read more