AKTUELT

Forskning

tryggere terapeuter

TRYGGERE TERAPEUTER I MØTE MED ANTISOSIALE

Antisosial personlighetsforstyrrelse (ASDP) er kjent for å være vanskelig å behandle. Behandling for ASPD er omdiskutert og mangler evidens. Blant flere årsaker til behandlingsvansker rundt ASPD, er n...

Read more

KOLLEKTIV LEDELSE UNDER KRISER

Denne artikkelen undersøker fremveksten av og dynamikken rundt lederskap i en ekstrem situasjon – et terrorangrep mot et multinasjonalt energiselskap – og kriseresponsen som ble utført ved virksomhete...

Read more

HVORDAN KAN LEDERE MESTRE KRISER?

Organisatoriske kriser, spesielt de av ekstrem karakter som inkluderer trusler mot overlevelse og masseskader, er dypt psykologisk utfordrende for ledere. Tidligere forskning har fokusert på effektivi...

Read more

PASIENTERS PERSPEKTIV PÅ TERAPI

The aim of this study was to explore how patients with personality disorder (PD) and substance use disorder (SUD) experience mentalization-based treatment (MBT), in particular what they consider usefu...

Read more

Ledelse i krisesituasjoner

Synnøve Nesse disputerer for doktorgraden ved NHH 24. mai 2017 med avhandlingen «When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual Perspective on Leadership during Organizational Cris...

Read more

Perspektiver på effektiv kriseledelse

Det er få tilfeller hvor ledelse er så avgjørende som i forbindelse med organisasjonskriser. Disse situasjonene er kjennetegnet av store konsekvenser, usikkerhet og tidspress samt at ressursene man ha...

Read more

Presse

NYTT HÅP FOR ANTISOSIALE

Nytter det likevel å behandle personer med antisosial personlighetsforstyrrelse? Avdeling for rusmedisin ved Haukeland sykehus har trua. Fra august har de tilbudt mentaliseringsbasert terapi til åtte ...

Read more

PANDEMIEN OG DE UNGE

Frykten for at pandemien skal få katastrofale følger for den mentale folkehelsen, sier vel noe om hvor skjermet og beskyttet vi er. De unges psykiske helse ligger ikke i ruiner (bt.no)

Read more

FORSKNING SOM KONTAKTSPORT

Når Synnøve Nesse forsker på ledelse i kriser eller i innovasjonsprosesser, vil hun aller helst få en fot i ledernes sko. Først da føler hun seg tett nok på til å si noe om hva som var betydningsfullt...

Read more

KRISELEDELSE UNDER PANDEMIEN

Det er ingen tvil om at håndteringen av koronaen i Norge overordnet har vært god. Men det har lite med planer å gjøre. Innlegg: Kriseledelse under pandemien: Å følge en plan er ingen oppskrift på suks...

Read more

TOPPLEDERE MED ERFARING FRA KRISER

Selskapet som Arne Roland ledet, opplevde tre kriser på en gang. Oljetopp Maria Moræus Hanssen har ledet selskaper gjennom finanskrisen og oljekrisen. Her får du deres råd til ledere i coronakrisen. &...

Read more

NÅ ER ALLE LEDERE KRISELEDERE

Koronapandemien påvirker de aller fleste ledere og selskaper, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Nå vil mange ledere være kriseledere i lang tid fremover. Det er en mulighet ledere bør gr...

Read more

A-magasinet

Forsker: Under en krisesituasjon ser en ofte hvordan toppledere gir fra seg ansvar, mens uformelle ledere tar makten A-magasinet 20.07.2017 Øyvind Nordli Foto: Paul S. Amundsen / Frilans Les mer...htt...

Read more

Kriseledelse kan trenes

Toppledere oppfattes ofte som helter eller skurker når kriser rammer. I mediene ser vi dem ofte når de mislykkes, men hva sier forskning om dem som lykkes? DagensNæringsliv 20.05.2017 Synnøve Nesse Fo...

Read more

Terror krever effektiv kriseledelse

Kriseledelse under et terrorangrep er mer preget av improvisert ledelse enn hierarkisk kommando. BT Debatt 24. mai 2017 SYNNØVE NESSE FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN Les mer...https://www.bt.no/btmenin...

Read more

Misbruk handler om tilknytning

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en kortsiktig løsning for rusmisbrukere. Kronikk BT 08.09.2016 Fredrik Sylvester Jensen Les mer… http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Misbruk-handler-om-tilkn...

Read more

Først må det gå galt

Når bedrifter forbereder seg på kriser, roter de det til med tykkere planverk og enkelttiltak. De glemmer det viktigste: Ledelsens evne til takle det utenkelige — allerede i dag. Innsikt BT 20.04.2016...

Read more

Erna, er du beredt?

Vi vet ikke når det smeller i Norge neste gang. Det vi trenger er en aktiv og praktisk beredskapspolitikk som fokuserer på handling. Kronikk BT 22.08.2015 Synnøve Nesse Les mer… http://www.bt.no/btmen...

Read more

Må lære av Lærdal

Lærdal er en viktig kilde til lærdom. Stikkord: Planlagt improvisasjon Debatt DN 12.06.2015 Synnøve Nesse, Torstein Nesheim, Marcus Selart Les mer… http://s3.dn.no/meninger/debatt/2015/06/12/2151/Fors...

Read more

Menneskene svikter, ikke organiseringen

I kriser er det vanligvis ikke organiseringen som svikter, men menneskene, hver for seg og kollektivt. Kriseberedskap må ha det som utgangspunkt, skriver Synnøve Nesse, Torstein Nesheim og Inger Stens...

Read more