Om oss

stocksnap_prqvlfbst1cropped

MindsAhead AS tilbyr psykologtjenester som skal bidra til menneskers utvikling og vekst gjennom «forankring i nået og fokus på fremtiden» der våre klienter og kunder har behov for det.

Våre tilknyttede medarbeidere jobber evidensbasert innen tjenesteområdene psykologisk samtaleterapi (utredning og behandling), psykologisk coaching, veiledningstjenester samt kurs og kompetanse.

Vi møter våre klienter og kunder med empati, fleksibilitet og evidens- og erfaringsbasert praksis. Tjenestene tilpasses ut fra våre klienters behov og kan leveres hos oss i våre lokaler, gjennom videokonferanse eller hos dere.

Ta kontakt med oss på epost connect@mindsahead.no eller mobil +47 90555252 ved behov for mer informasjon om oss. Media er velkommen til å kontakte oss når det gjelder selskapet og aktuelle temaer.

Tjenester

Vi tilbyr psykologisk utredning og behandling for lidelser som angst, depresjon og andre psykiske problemer. Våre tjenester er basert på erfaring og forskning om hvordan ulike tilstander behandles på en empatisk og effektiv måte. Du trenger ikke henvisning fra lege og du får raskt tilbud om hjelp og oppfølging.
Vi tilbyr psykologisk coaching for å fremme personlig utvikling og vekst innen en rekke områder som selvrealisering, prestasjonsheving og stressmestring for private samt for ansatte i ulike virksomheter. Våre psykologer bruker ulike metoder og verktøy som er forankret i positiv psykologi, samt relevant erfaring og forskning.
Vi tilbyr veiledningstjenester på alle nivåer i offentlige og kommersielle virksomhet fra styrenivå til førstelinjeledere. Vi har en erfarings- og forskningsbasert tilnærming til hvordan ledere og organisasjoner kan utvikles og forbedres, særlig innen områdene krise- og endringsledelse.
Vi tilbyr kurs og kompetanseutvikling innen våre kjerneområder og samarbeider også med andre for å utføre tjenester tilpasset ulike behov hos våre klienter og kunder. Vi bruker erfaring og forskning innen ulike temaer, men særlig psykologi og ledelse ved utforming av disse tjenestene.

Våre Psykologer